Този курс ще ви въведе в нидерландския език. Ще научите как да разказвате за себе си, да разговаряте с колегите си и да спазвате изискванията за безопасност на работното място.